• slidebg1
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

دسته بندی محصولات

نمایش محصولات

اين شركت با استفاده از امكانات و توانمندي موثر و بيش از10سال تجربه مفید و با بهره گیـري از واحدهاي بازرگانی (داخلی و خارجی)، برنامه ريزي و كنترل پروژه، تكنولوژي و فن آوری، طراحي و مهندسي، تضمين كيفيت، مديريت پروژه ها جهت خرید، مهندسی، ساخت و نصب تجهیزات صنعتی کارخانجات به طور جدي فعاليت داشته و نقش مهمي را در صرفه جويي ارزي و رفع وابستگي صنايع فولاد، نفت، گاز و پتروشیمی و حفاری به خارج از كشور ايفا نموده و توانسته خدمات شاياني در این زمينه ارائه نمايد.

جدیدترین اخبار

last news

بازدید دکتر شریعتی استاندار خوزستان از شرکت فالیز پژوهش پارس
دکتر شریعتی استاندار خوزستان در بازدیدی سرزده از شرکت فالیز پژوهش پارس بازدید کرده اند. ایشـان در این بازدید از محصولات و احد های فنی مهندسی و اجرایی شرکت دیدن کرده اند. دکتر شریعتی استاندار خوزستان در بازدیدی سرزده از شرکت فالیز پژوهش پارس بازدید کرده اند. ایشان در این بازدید از محصولات و احدهای فنی مهندسی و اجرایی شرکت دیدن کرده اند.
بازدید دکتر شریعتی استاندار خوزستان از شرکت فالیز پژوهش پارس
دکتر شریعتی استاندار خوزستان در بازدیدی سرزده از شرکت فالیز پژوهش پارس بازدید کرده اند. ایشـان در این بازدید از محصولات و احد های فنی مهندسی و اجرایی شرکت دیدن کرده اند. دکتر شریعتی استاندار خوزستان در بازدیدی سرزده از شرکت فالیز پژوهش پارس بازدید کرده اند. ایشان در این بازدید از محصولات و احدهای فنی مهندسی و اجرایی شرکت دیدن کرده اند.