اتصال دهنده کابل به رشته ابزار


جهت اتصال کابل چاه پیمایی با قطر 0.1875 اینچ و 0.250 اینچ به رشته ابزار چاه پیمایی به کار می رود.اتصال دهنده کابل به رشته ابزار

نوع: اسلیپ دار

قطر: 1.875 اینچ

رزوه اتصال : 1-1/16 -10 UN اینچ

نوع اتصال: مادگی

قطر بازیافت کننده: 1.750 اینچ