بازرگانی


این واحد که در دو بخش بازرگانی خارجی و بازرگانی داخلی مشغول به فعالیت است مسئولیت تهیه متریال ساخت محصول را عهده دار می باشد این واحد با در اختیار داشتن دفاتر در عراق ، دبی ، نروژ ، چین و ارتباط مستقیم با سازندگان تجهیزات صنعتی در داخل و خارج کشور ، توانائی تهیه ، حمل و انتقال و تحویل کلیه تجهیزات صنعتی جهت کارخانجات کشور را دارد. این تجهیزات بصورت ریالی با قیمت های بسیار مناسب تر از قیمت ارائه شده توسط نمایندگی های موجود در ایران و بصورت تحویل در محل کارخانه ، تهیه خواهند شد.