تبدیل Cross Over


از تبدیل بمنظور اتصال رشته وسایل چاه پیمایی با اندازه و قطر متفاوت به یکدیگر استفاده می شود.تبدیل Cross Over

نوع اتصال بالایی : قفل شونده QRJ

نوع اتصال پایینی: رزوه

رزوه اتصال پایینی : 1-1/16 -10 UN اینچ

نوع رزوه: مادگی

قطر بازیافت کننده: 1.750 اینچ

اطلاعات کلی