تبدیل


از تبدیل بمنظور اتصال رشته وسایل چاه پیمایی با اندازه و قطر متفاوت به یکدیگر استفاده می شود.تبدیل

نوع اتصال بالایی : رزوه

نوع اتصال پایینی: قفل شونده QRJ

رزوه اتصال بالایی : 1-1/16 -10 UN اینچ

نوع رزوه: نری

قطر بازیافت کننده: 1.750 اینچ

اطلاعات کلی