ضربه زن مکانیکی


در عملیات چاه پیمایی بمنظور اعمال ضربه جهت نصب یا بیرون آوردن ابزارهای کنترل و یا قطع کننده جریان نظیر شیر ایمنی درون چاه و یا مجرابند استفاده می گردد.ضربه زن مکانیکی

نوع: قفل شونده

قطر: 1.875 اینچ

نوع اتصال: Quick Release Joint (QRJ)

طول ضربه زن در حالت بسته: 6 فوت

اطلاعات کلی