مهندسی


شرکت فالی پژوهش پارس با در اختیار داشتن پرسنل مجرب از ابتدای پروژه بصورت کاملاً تخصصی تمامی ساختار پروژه را به صورت ریز برآورد می کند و سپس پروستیجر ساخت محصول را با رعایت استانداردهای جهانی مشخص و به همراه نقشه های شاپ دراوینگ به واحد اجرا ابلاغ می نماید.