وزنه


از وزنه در رشته ابزار چاه پیمایی به منظور افزایش وزن استفاده می شود.

از وزنه در رشته ابزار چاه پیمایی به منظور افزایش وزن / نیروی کششی رشته ابزار چاه پیمایی و غلبه بر خاصیت چسبندگی سیال و فشار مخزن به منظور اعمال ضربه درون چاه استفاده می شود.وزنه

نوع: قفل شونده

قطر: 1.875 اینچ

نوع اتصال: Quick Release Joint (QRJ)

طول: 5 فوت

اطلاعات کلی